Labské pískovce          

   Labské pískovce je jeden z nejmladších a také z nejméně známých českých národních parků. Někdy se také nazývá Česko-Saské Švýcarsko. Je to předvším kvůli tomu, že velká část tohoto národního parku leží na území dnešního Německa. To, že není tento národní park tak známý neznamená, že je méně pěkný než ostatní. Naopak. Nabízí toho k vidění tolik, že jej skoro jistě během jedné návštěvy nestačíte projít ani z poloviny. K vidění je téměř vše. Od hustých lesů. přes soutěsky až po jeden z nejhezčích útvaů na území ČR - Pravčickou bránu.

Pro zobrazení velkého obrázku klikněte na malý náhled.


 

 

Skály poblíž kempu U Ferfinanda

 

Ferdinandova soutěska

 

Brody ve Ferdinandově soutěsce

 

Pravčická brána

 

Zřícenina hadu Šauštejn

 

Pohled na Pravčickou bánu

 

Záběr z vyhlídky nad Pravčickou bránou

 

Největší skalní oblouk u nás

 

Rozhled z vyhlídky na okolí

 

Skalní stěny nad Pravčickou bránou

 

Další výhled na okolí

 

Úchvatná krajina pískovcových skal

 

 

 

 

 

Krajina v soutěskách

 

Skalní brána u Tiché soutěsky

 

Jez u Tiché soutěsky

 

Dolský mlýn

<