Labské pískovce          

 

Dolský mlýn zadní část

 

Pohled na mlýn od řeky

 

Místo kde stával skalní hrad Šauštejn

 

Rozhled ze Šauštejna

 

Tak zvaná Malá Pravčická brána

 

Další pěkná skalní scenérie